Naziv ustanove Adresa Telefon

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

 

Matije Gupca 3

 

telefon 048/712-630
mobitel 099/2134-445
telefaks 048/270-838
   

Centar za socijalnu skrb Križevci

 

Bana Josipa Jelačića 5

 

telefon 048/682-946
telefaks 048/270-231
   

Dom zdravlja

 

Trg sv. Florijana 12

 

telefon 048/681-133
telefaks 048/681-378
hitna služba 048/681-132
   

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkog

 

Milislava Demerca 8

 

tajništvo 048/682-612
telefaks 048/682-613
ravnatelj 048/270-154
   

Glazbena škola Alberta Štrige

 

A. G. Matoša 4

 

tajništvo 048/711-273
ravnatelj 048/711-274
   

Gradska knjižnica ''Franjo Marković''

 

Trg Svetog Florijana 14

 

telefon 048/682-646
odjeli 048/270-129
   
Gradski muzej Križevci Tome Semargea 2 telefon 048/711-210
       
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod Križevci I.Z. Dijankovečkog 4 telefon 048/629-839
       

HP – Hrvatska pošta d.d.

 

Trg sv. Florijana 2

 

šalter 048/681-189
telefaks 048/682-850
brzojav 048/681-921
   
Hrvatski Crveni križ Franje Račkoga 18 telefon  048/711-700
       

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

 

Petra Zrinskog 8A

 

telefon 048/682-222
telefaks 048/711-111
   
Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu I.Z.Dijankovečkog 12 telefon 048/712-491
       

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ispostava Križevci

 

Kralja Tomislava 20

 

telefon 048/681-904
telefaks 048/681-905
   
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Petra Zrinskog 8A telefon 048/279-280
       

JVP Grada Križevaca

 

Franje Račkoga 18

 

telefon 048/681-555
telefaks 048/711-211
vatrogasna zajednica 048/681-060
   

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

 

Drage Grdenića 7

 

telefon 048/720-900
telefaks 048/720-919
   

Križevački poduzetnički centar

 

I.Z.Dijankovečkog 12

 

telefon 048/628-963
telefaks 048/628-968
   

Osnovna škola Ljudevita Modeca

 

Franje Račkoga 3

 

tajništvo 048/681-677
ravnatelj 048/682-642
   

Osnovna škola ''Vladimir Nazor''

 

Bana Josipa Jelačića 23

 

tajništvo 048/682-486
ravnatelj 048/682-181
telefaks 048/270-047
   

Općinski sud u Bjelovaru - Stalna služba u Križevcima

 

I.Z. Dijankovečkog 14

 

telefon 048/279-220
ured predsjednika 048/279-221
telefaks 048/279-246
   
Pčelarsko društvo Križevci Petra Zrinskog 15 telefon  098/837-776
       
Planinarsko društvo 'Kalnik'' I. Z. Dijankovečkog 5/I telefon  048/681-733
       
Policijska postaja Križevci Drage Grdenića 3 telefon 048/656-810
       

Porezna uprava Ispostava Križevci

 

I.Z.Dijankovečkog 8

 

telefon  048/279-000
telefaks 048/279-003
   

Prekršajni sud u Bjelovaru - Stalna služba u Križevcima

 

I.Z.Dijankovečkog 14

 

telefon 048/711-199
telefaks 048/711-198
   

Pučko otvoreno učilište

 

A. G. Matoša 4

 

   
telefon 048/711-212
   

Radio Križevci

 

A. G. Matoša 3

 

redakcija 048/681-091
direktor 048/681-410
   

Samostan sestara Bazilijanki

 

Franje Račkog 36

 

telefon 048/271-526
telefaks 048/271-527
   

Srednja gospodarska škola

 

Milislava Demerca 1

 

centrala 048/682-614
ravnatelj 048/681-247
   

Srednja škola ''Ivan Seljanec''

 

Milislava Demerca 8

 

tajništvo 048/270-083
ravnatelj 048/682-714
   
Turistička zajednica Grada Križevaca Trg J.J. Strossmayera 5 telefon  048/681-199
       
Udruga invalida Trg Antuna Nemčića 7 telefon  048/681-211
       
Udruženje obrtnika I.Z. Dijankovečkog  7 telefon  048/711-716
       

Veterinarska stanica

 

Potočka ulica 35

 

ambulanta 048/718-697
uprava 048/718-692
   
Zajednica sportskih udruga Trg J.J. Strossmayera 5 telefon 048/711-688
       
Zajednica tehničke kulture Trg J.J. Strossmayera 5 telefon 048/682-990
       
Željeznički kolodvor Ulica Kralja Tomislava 69 telefon 048/716-193
       
Župa Svete Ane I.Z. Dijankovečkog 1 telefon 048/711-711