Grad koji se diči gotovo tisućljetnom poviješću i kulturom, koji se u građanskom 19 stoljeću nalazi uz bok Zagreba kao jedna od metropola kulturnog života i stvaralaštva u Hrvatskoj, koji daje značajan obol Hrvatskom narodnom preporodu, a o kontinuitetu kulture proteklih stoljeća svjedoče muzejske zbirke, crkvene riznice, kao i nepokretna kulturna baština, grad je koji jednakom brigom nastoji i danas pratiti kulturno profesionalno i amatersko stvaralaštvo, te angažirati i poticati postojeće kulturne i umjetničke potencijale.

Kulturni život Grad Križevci potiče prvenstveno kroz tri ustanove u kulturi, kojima je ujedno osnivač, Gradski muzej Križevci, Gradsku knjižnicu 'Franjo Marković', te Pučko otvoreno učilište Križevci. Gradska knjižnica 'Franjo Marković', jedna od najstarijih ustanova ove vrste u Hrvatskoj, središnja je knjižnica za Grad i četiri gravitirajuće općine, dakle ukupno više od 40.000 žitelja. Gradski muzej Križevci, prikuplja zavičajnu zbirku povijesne, umjetničke, etnografske i arheološke građe. Pučko otvoreno učilište Križevci ustanova je za kulturne programe, javno informiranje i trajnu naobrazbu. Uz ustanove u stvaranju kulturne slike grada sudjeluju i udruge civilnog društva, svi oni zajedno  organiziraju i priređuju  brojne programe iz kazališne, glazbene, likovne, filmske i drugih umjetnosti.

Kulturni programi potiču se u osnovnim i srednjim školama, kroz redovne nastavne i vannastavne aktivnosti, te kroz organizirano sudjelovanje učenika u kulturnim programima u Gradu. Ovdje naravno prednjači Glazbena škola Alberta Štrige. Značajan poticaj i sadržaje kulturnoj ponudi Grada daju mnoge udruge građana koje promiču i okupljaju se oko kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Bez obzira koje vrste programa, i da li imaju svoje prostore ili ne, redovito organiziraju različite izložbe, pripremaju lokalno i nacionalno značajna izdanja i slično.

Grad Križevci ima stalan kalendar kulturnih manifestacija i obilježavanja datuma i blagdana. U središtu ovog kalendara dvije su višednevne manifestacije: Križevačko veliko spravišče u proljeće i Dani svetog Marka Križevčanina u jesen.