Na području Grada Križevaca djeluju četiri osnovne škole kojima je Grad ujedno i osnivač i to:

  • Osnovna škola Ljudevita Modeca,
  • Osnovna škola "Vladimir Nazor",
  • Glazbena škola Alberta Štrige i
  • Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju.

Izgradnja školske zgrade današnje Osnovne škole Ljudevita Modeca završena je 1901. U školskoj 2013/14. godini upisano je 936 učenika koji pohađaju nastavu u Matičnoj školi i osam područnih škola, u Apatovcu, Dubovcu, Glogovnici, Svetoj Heleni, Križevačkoj Poljani, Velikom Ravnu, Vojakovcu i Vojakovačkom Osijeku. Škola ima sportsku dvoranu.

Osnovna škola "Vladimir Nazor" u sadašnjoj zgradi počela je s radom 1924. godine i u školskoj 2013/14 upisano je 715 učenika. Sastoji se od matične i pet područnih škola: PŠ Carevdar, PŠ Đurđic, PŠ Majurec, PŠ Većeslavec i PŠ Kloštar Vojakovački.

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci osnovana je 4. rujna 1945. kao Osnovna muzička škola. Škola 1995. proširuje svoju djelatnost i uvodi programe srednje glazbene škole i mijenja naziv u Glazbena škola Alberta Štrige Križevci. U školskoj 2013/14. Godini upisano je 285 učenika u osnovnu školu, 48 učenika u srednju školu i 75 polaznika male glazbene škole.

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju je ustanova  koja provodi programe za djecu, učenike i odrasle osobe s većim teškoćama u razvoju, a kao samostalna ustanova djeluju od 2006. godine. U školskoj 2013/14. Godini upisano je 57 učenika.

Grad Križevci 2008. godine preuzima osnivačka prava nad osnovnim školama na području grada Križevaca, čime osnovne škole Ljudevita Modeca, "Vladimir Nazor", Glazbena škola AlbertaŠtrige i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju prelaze u nadležnost Grada.