Najstariji podaci o križevački školama potječu iz srednjega vijeka. Godine 1499. spominje se rektor škole u Križevcima, a vjerojatno su i augustinci u svome samostanu u Gornjem gradu držali školu. Augustinci su samostan, bježeći pred Turcima, napustili u 16. st., da bi 1627. u njega ušli franjevci, koji su također vjerojatno u njemu držali školu.


Nakon što su pavlini u središtu grada podigli svoj samostan s crkvom u njoj su, prema darovnici Ivan Zakmardija, morali osnovati i školu, koja je radom započela 1674. godine. Moguće je da su u to vrijeme Križevci imali čak dvije početne škole, jednu koju su držali franjevci u Gornjem gradu, a drugu koju su vodili pavlini u Donjem Križevcu. Istovremeno sa osnovnom školom, koja je trajala 4 godine, pavlini su držali i četverogodišnju gimnaziju.

5884


Nakon što su 1786. godine ukinuti franjevački i pavlinski samostan, brigu o školama u Križevcima preuzela je gradska uprava, a učitelji su plaću dobivali iz zaklade koju je osnovao Ivan Zakmardij. Zanimljivo je da su već tada i djevojke mogle polaziti križevačku osnovnu školu.
Početkom 19. stoljeća (točnije 1813.) zabilježena je i prva glazbena škola u Križevcima.


Kako je broj učenika sve više rastao pojavila se potreba za izgradnjom nove školske zgrade koje je dovršena 1856. godine u neoromaničkom stilu (danas Zakmardijeva 5).
Iznimno važna godina u povijesti križevačkog školstva bila je 1860. kada je 18. listopada otvoreno Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište, prva poljoprivredna škola na europskom jugoistoku. Uskoro će na istočnom rubu grada izrasti veliki kompleks zgrada za potrebe Učilišta danas poznat kao Ratarna.

5831


Godine 1889. započela je s radom i šegrtska škola koju su polazili naučnici koji su kod križevačkih majstora stjecali strukovno obrazovanje.
Potrebe za školskim prostorima u Križevcima i dalje su se povećavale, pa je 1901. godine podignuta nova školska zgrada na početku Gornjeg grada (danas Račkoga 3).

6003


Danas u Križevcima dijeluju dvije osnovne škole (Ljudevita Modeca i "Vladimir Nazor"), tri srednje škole (Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Srednja škola "Ivan Seljanec", Srednja gospodarska škola), zatim Glazbena škola Alberta Štrige te Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju.